تبلیغات
پیروزی قدر دم ابتدا باید درک درستی از اهداف شرکت خود داشته باشید. شرکت تازه تاسیسی که به دم وارد کردن طایفه خود به بازار است مسلما" اهداف متفاوتی انتساب به شرکت بزرگی دارد که می خواهد روابط نزدیک تری با مشتریان خود قوش قلیا و اسید باج نماید.
منتها تمام افرادی که قصد گلچین برگزیدن معیارهایی برای سنجش عملکرد بازاریابی دارند باید عواملی را مدخل سرپوش نظر بگیرند که اثرات مثبت سه مفهوم زیر را داشته باشند:
1- جذب مشتری.
2- حفظ مشتری.
3- کسب درآمد.

فروش سمپلر

فروش همزن مغناطیسی

آب مقطر گیری

خریدهات پلیتاولین وظیفه بخش بازاریابی توانمند کردن یک تشکیلات برای انجذاب مشتری است. بدون مشتری، نه درآمدی فنا دارد خیر تجارتی!
جذب مشتری شرکت را برای بالا پرورش دادن استخراج کردن حجم کارهای تجاری خود تقویت خواهد کرد.
مسلماً بازاریابی انتهای کار فروش نیست بلکه در این بخش به مشتری آگاهی داده می شود و سعی بر متعلق است که توجه مشتری به مطلب پرسش مورد عقیده راء ی معطوف شود. معیارهایی که برای کیل گیری موفقیت دروازه اندر بازار به کار می منوال عبارتند از:


• سرعت افزایش مشتریان
• درصد انتخاب محصول از میان محصولات مشابه
• درجه معروفیت و شهرت
• وسعت توزیع

دومین وظیفه بخش بازاریابی حفظ مشتریان فعلی شرکت و افزایش و فعال کردن هر چه بیشتر آنهاست.
این بخش از کار ممکن است قدری مشکل تر باشد و نیاز به سرمایه گذاری داشته باشد زیرا مشتریانی که به سختی از این در وارد شده اند، به آسانی از در دیگر خارج می شوند!
مشکلات و مسائل زیادی وجود دارند که قدرت شما را در این بخش محدود می کنند. اما معیارهای زیر شما را برای اندازه گیری عملکرد شرکت در حفظ مشتری یاری می کند:

• میزان فروش های دائمی و مقطعی
• تعداد مشتریان
• سرعت رشد فروش
• تعداد مشتریان تازه جذب شده
• میزان وفاداری و دفاع مشتریان از شما

اتوآنالایزر


الایزا ریدر


فروش کالریمتر


ویسکومترسومین وظیفه بخش بازاریابی حضور در بازار و کسب در آمد است.
تا سال 1970 درآمد شرکت ها تنها از روی مبالغ دریافتی و اسناد شرکت محاسبه می شد. اما امروزه سرمایه های نامحسوسی مانند خصوصیات و تواناییهای ذهنی و فکری افراد، مشتریان با ارزش، امتیازات کسب شده و حس رضایتمندی مشتریان و... جزء درآمدها محسوب می شوند و می توانند اثر مثبتی روی عملکرد شرکت داشته باشند.

بازاریابان حرفه ای برای بالا بردن درآمدها و حضور در بازار از معیارهای زیر کمک می گیرند:
• میزان سود
• مشتریان با ارزش
• درصد مقبولیت محصولات جدید شرکت
• تعداد طرفداران محصولات شرکت

با توجه به ساختار شرکت برای به دست آوردن حداکثر کارایی و سود باید مجموعه ای از معیارها انتخاب شود و دنباله ای از اعمال به طور پیوسته برای کنترل، آنالیز و گزارش عملکرد، انجام گیرد.

به این ترتیب در طول زمان، اطلاعات با ارزشی به دست می آید که نشان خواهد داد:

- کدام یک از تاکتیک های بازاریابی موثرترند؟
- کدام بخش از افراد پتانسیل خرید بیشتری دارند؟
- کدام مشتریان سود بیشتری را عاید شرکت کرده اند؟
- و در کل عملیات فروش چگونه انجام می شود؟

فروش کدورت سنج


اسپکتروفتومتر


خرید رفراکتومتر


کروماتوگرافینکته مهم دیگر نفس است که این معیارها در تالیف گذشت هنگام فرصت قابل تغییرند. با رشد شرکت و بازار کار، بازاریابان نیز باید بررسی مجددی روی معیارهای خود خاتمه دهند و حین ها را با اهداف جدید سازگار کنند.
رقبای شما ممکن است به ماخذ میله ها و رکوردهای بالاتری دست یابند و معیارهای شما دیگر سزاوار قبول نباشند. بعضی از معیارها کهنه می شوند و روشها و معیارهای جدیدی برای تعداد گیری به وحود می آیند.

کار کردن بدون معیار مانند صراط رفتن با چشمان بسته است.
بدون میزان گیری، تصمیم گیری سر پشه دره رابطه با تغییرات و ادب های جدید بسیار قائم خواهد بود. اما بهره گیری درست از پایه ها، راهنمای شما برای توسعه حضور درب بازار و انجذاب مشتریان بسیار متنوع خواهد بود و شما را برای کسب ماخذ میله ها و رکوردهای جدید توانمند خواهد کرد.

اولین سال راه اندازی تجارت مسلما پر فراز و نشیب خواهد بود. هر اندازه که با دقت و دانش پیش بروید، باز هم مرتکب اشتباهاتی خواهید شد. اما اگر ذهن خود را آماده کنید و به تجربیات دیگران توجه کنید، می توانید از وقوع بسیاری از این اشتباهات پیشگیری کنید.
در این فرصت به 7 اشتباه بزرگ تازه کاران و راه حلهائی برای گریز از آنها اشاره می کنیم.

اشتباه اول: راندن یک ماشین تندرو در جاده ای خاکی
همه ما شنیده ایم که برای آغاز هر کار، به محرکی قوی و شور و شوق فراوان، احتیاج است. اما داشتن این حرارت اولیه به تنهایی کاری از پیش نمی برد.
شما به یک برنامه احتیاج دارید.
در زمینه تجارتتان، درخصوص مشتریان و رقبای خود عمیقا تحقیق کنید و یک مدل حقیقی و مفید برای تجارت خود ساخته و روی یک سوال مهم تکیه کنید:
چگونه می خواهید پول در بیاورید؟
فرض کنید که در صدد باز کردن یک مغازه هستید. محلی را انتخاب می کنید که باید هزینه اجاره آنرا بپردازید. ممکن است مخارج زیادی نیز برای تهیه دکورمناسب متحمل شوید بدون آنکه به نحوه بازگشت این هزینه ها بیاندیشید.محصولات شما کامل نیستند و به فکر بازاریابی هم نیستید. قطعا پس از چند ماه تجارت شما سقوط خواهد کرد.
نکته:هیچ روز کاری خود را بدون برنامه طی نکنید.

رفراکتومتر


خرید کروماتوگرافی


خرید میکروسکوپ


خرید ترازوی آزمایشگاهیاشتباه دوم : ارزان فروشی
از یک نوجوان بخواهید که بین یک کریستال 12 وجهی بدلی و یک قطع قاره الماس، یکی را گزیدن و انتصاب کند. نوباوه کریستال را گزیدن و انتصاب خواهد کرد. تازه کاران تجارت همان به همین کنا عمل می کنند، عشوه کمیت را می خورند و به کیفیت ابهت نمی دهند.
آنها می اندیشند که ولو جنسهای مناسب قیمت را عرضه کنند، فروش بهتری خواهند داشت و بزودی میلیونر خواهند شد.
ولیکن این تصور صحیح است.
تازه کاران دنیای تجارت قیمتهای محصولات و خدمات خود را کافی پائین درب نظر می گیرند و به این ترتیب مدخل سرپوش طول حیات کاری خود نگران تنخواه درآوردن خواهند بود و حتی زمانی که سفارشی دریافت می کنند، خوشحال نخواهند شد چون فروش برای آنها سود کافی به همراه نخواهد داشت
گذشته و بعد از قیمت گذاری، جملگی چیز را بسنجید. و دخل های لایتغیر و متغیر را محاسبه کنید. روشهای تجاری و قیمتهای رقبا را مورد توجه صبر دهید و استراتژی فروش و بازاریابی خود را بهینه کرده و مداخل قابل باور خود را دروازه اندر نظر آورید.
نکته:کریستالهای بدلی را به الماسها ترجیح ندهید.

اشتباه سوم: راه اندازی تجارت فقط برای هیجان
بیشتر اشخاصی که در حال راه اندازی یک تجارت هستند، افرادی رویایی، خیال پرداز و ماجراجو هستند که بیشتر به دنبال هیجان می گردند. این افراد به جای تفکر و تحمل جزئیات دشوار این کار، به فکر پیش روی هستند و می خواهند که مسائل و بحرانها را به نوعی پشت سر بگذارند تا دوباره به میدان بازی برگردند و ماجراهای آن را دنبال کنند.
اما خستگی و ملالت از همین مسائل جزئی به تدریج ظاهر زیبای تجارت را به خطر خواهد انداخت، هدف تجارت کسب درآمد است و به مخاطره انداختن وضعیت فعلی در این حیطه نمی گنجد.
نکته:تجارت را وسیله ای برای هیجان انگیز کردن زندگی قرار ندهید.

خرید کوره آزمایشگاهی


یخچال فریزر آزمایشگاهی


خرید حمام آزمایشگاهی


هود آزمایشگاهیاشتباه چهارم: غفلت از بازاریابی
تعداد کمی از صاحبان تجارتهایی که تازه تاسیس شده اند برای بازاریابی اهمیت قائل می شوند و برنامه و بودجه خاصی برای آن اختصاص می دهند، زیرا تصور می کنند که بازاریابی یک خرج غیر ضروری است و یا به علت شکستهای مقطعی از تاثیر بازاریابی در فروش مایوس می شوند.
بازاریابی، فروش فرد را تضمین می کند. اما به یاد داشته باشید که فروش هر روز محدود به همان روز است و لزوما فرآیندی ادامه دار نیست.
نمی توان از مرحله طرح و برنامه مستقیما به مرحله فروش رسید و بازاریابی را فراموش کرد.
این اشتباه از ناآگاهی افراد نسبت به چرخه فروش ناشی می شود. اولین افرادی که برای راه اندازی تجارت به آنها احتیاج دارید، بازاریابها هستند. بازاریاب ها هستند که می توانند شما را به دیگران معرفی کنند. پس از آن موقعیت فروش فراهم خواهد شد.
نکته:قبل از ارسال پیام آشنایی، به دنبال معامله نباشید.

اشتباه پنجم: اسارت در تجارت به جای ریاست به آن
هنگامی که فردی 3 ایا 4 وظیفه مخفی را باب 7 لیل هفته فرجام می دهد نیازی به بهره گیری از سیاق های مدیریتی احساس نمی شود.
در ابتدا به مشغله نقش یک تجارت نیز، اتفاقات ناگهانی لیک قابل قبل بینی بوقوع می پیوندد که می توان آنها را توسط تجربیات شخصی ایا با بهره وری از روش محک تست و خطا حل کرد.
اما همین طور که تجارت شما رشد می کند،مسائل مبهم تر خواهند شد و این خیز روش سایر پاسخگوی ثانیه ها نخواهند بود.
شما مسئول عموماً چیز هستید. شما باید اهداف تجارت را تعیین کنید و باب ها را گلچین برگزیدن کنید، الا شخصی را برای ارتکاب این وظیفه منصوب کنید.
بدون رابطه داشتن سیاست غیب و شفافی درون مورد مشخصات مشاغل، استخدام ها، دفع ها، تعطیلات، نحوه تاوان کمبودها، چگونگی ترفیع ها و... کارتل و تجارت نوپای شما باب معرض خدشه ها و خطرات بهم نماه بزغاله نر قرار خواهد گرفت و نهایتا" تجارت شما تن پرور و کوشا مدهوش بی ذوق و باذوق خواهد شد.
توجه کنید که نوشته راهنمای قوانین کمپانی شما (حتی در حد یک صفحه) باید نیستی داشته باشد.
نکته:اختیارات و وظایف خود را فراموش نکنید.

شیکر آزمایشگاهی


PH متر


سانتریفیوژ


آون آزمایشگاهیاشتباه ششم: پیش بینی ناقص بودجه
تازه کاران تجارت معمولا" نیازهای مالی خود را دست کم می گیرند. این افراد، در ابتدای کار هزینه زیادی را صرف خرید لوازم اداری و محصولاتی می کنند که ممکن است بسیار تخصصی تر از آن چه باشد که به آن نیاز دارند. هم چنین به این موضوع توجه نمی کنند که اکثر مشتریان به طور اقساط خرید می کنند و بازگشت پول به کندی انجام می گیرد.
به همین علت مشاوران مدیریت معمولا" پیشنهاد می کنند که پس از محاسبه بودجه مورد نیاز خود برای راه اندازی تجارت، حداقل 50% به آن اضافه کنید. به این ترتیب برای مدیریت ریسک های احتمالی آماده خواهید شد.
نکته:در مورد بودجه واقع بین باشید.

اشتباه هفتم: روابط غلط
شروع هر فعالیتی احتیاج به کار فراوان و سیستم پشتیبان دارد. فشار تعهدات زمانی و مسائل مالی باعث بروز مشکلاتی در روابط خواهد شد.
باید قدری از بار خود را سبک کنید و از کمک نزدیکان و دوستان خود در حد امکان استفاده کنید.
نکته:نگذارید که یک اشتباه باعث یک عمر پشیمانی شود.

بسیاری از اشتباهات به این دلیل بروز می کنند که تازه کاران تصور می کنند که تمام کارها را باید خود به تنهایی انجام دهند.
به جای این کار بهتر است نقاط قوت خود را بشناسید و کمبودهای خود را بپذیرید و بعضی از امور را به دست متخصصین خاص آن بسپارید.
هنگامی که به مسائل و شکست های اجتناب ناپذیر برخورد می کنید، این ضرب المثل قدیمی را به یاد بیاورید که:هر شکست پلی است برای پیروزی های آینده.

بازاریابی اینترنتی با گسترش بهره گیری از اینترنت بیش از پیش نمود پیدا نموده است بطوریکه صاحبان کسب وکار تمرکز خود را برای به حداکثر رساندن سود حاصل از فضای مجازی نموده اند و در این میان به دنبال مناسب ترین روش های نت مارکتینگ می باشند که بسته به نوع کسب وکار می تواند روش های مختلف کارایی متفاوتی را داشته باشند. طراحی وب سایت تجارت الکترونیکی، جذب مشتریان خود را از فضای اینترنتی مورد ملاک قرار داده است و اینترنت را به عنوان محیطی برای بازاریابی انتخاب می نماید.


خرید انکوباتور


اتوکلاو


 
سئو

سئو به معنای بهینه سازی و تطبیق سایت با الگوریتم های گوگل می باشد تا اثر گذاشتن نفوذ کردن کاراشدن نمایش سایت را دروازه اندر نتایج جستجو افزایش دهد. گوگل به عنوان قدرتمندترین بازاریاب اینترنتی می تواند کاربران را به واسط کلمات کلیدی به سمت سایت ها هدایت نماید. بسیاری از کسب وکارها آیتم های سئو را به شهرت بازاریابی خود تعیین نموده اند.

تبلیغات بنری

درج بنر تبلیغاتی در دیگر سایت ها می تواند افراد را با نام شرکت و نیز خدمات شما آشنا نماید و همچنین هدایت افراد را به سمت سایت شما موجب شود. بنر تبلیغاتی که از تصاویر گرافیکی زیبا به همراه آدرس سایت و جمله تبلیغاتی منظور می گردد می تواند در تقویت برندینگ شما بسیار موثر باشد. تحلیل ها نشان می دهد ویژگی های بصری بیشتر در ذهن کاربر می ماند و همین بخاطر سپردن کاربر می تواند علاوه بر بهبود سودآوری شما در تقویت برندینگ نیز موثر باشد.

تبلیغات کلیکی

تبلیغات کلیکی می تواند افراد را به سایت شما هدایت نماید و در مقابل هزینه و مبلغ تعیین شده ای را دریافت نماید. افزایش ترافیک و جذب کاربر می تواند به معنای فرصتی برای افزایش سودآوری شما باشد.

شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی با میلیون ها کاربری که در خود جمع نموده است می تواند عامل خوبی برای جذب ترافیک باشد. انتشار مطالب در شبکه های اجتماعی، افراد را با نام تجاری شما آشنا می نماید و در کنار آن هدایت کاربران را نیز منجر می گردد.
+ نوشته شده توسط Worldcrm در پنجشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱:۰۶ بعد از ظهر، ۴۱ بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: راه های نوین بازاریابی